Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder oss att sköta hela eller delar av bostadsrättsföreningars ekonomiska och administrativa förvaltning. För det har vi olika lösningar som vi anpassar efter föreningens behov.

Vi har även ett flexibelt utbud av tekniska lösningar för de föreningar som vill få ned kostnaderna genom att göra delar av arbetet själv, men ändå få professionell hjälp och stöd.

Våra tjänster är bland annat:

Administrativ förvaltning

 • Lägenhetsförteckning
 • Mäklarbild
 • Kontrolluppgifter vid lägenhetsförsäljning
 • Bevakning av överlåtelseavgifter och pantsättningar

Ekonomisk förvaltning

 • Löpande redovisning
 • Avgifts- och hyresavisering
 • Påminnelse och inkasso
 • Elektronisk hantering av leverantörsfakturor

Personal

 • Lönehantering
 • Styrelsearvoden
 • Arbetsgivardeklaration
 • Kontrolluppgifter för löner och styrelsearvode

 

Låter det intressant? Kontakta oss här!